Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστώ για να κάνω την αίτηση για άδεια διαμονής για σπουδές

1. (*)Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.

2. (*) Ισχύουσα εθνική θεώρηση εισόδου τύπου D (Visa).

3.(*) Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 ευρώ (διαθέσιμο στο e-paravolo επιλέγοντας Φορέα Δημοσίου: Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (πρώην Μεταναστευτικής πολιτικής)-Μετανάστευση-με κωδικό 2107). Δεν απαιτείται αν είσαι υπότροφος.

4.Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης. Δεν απαιτείται αν καλύπτεται από την Υποτροφία. 

Αν έχεις ασφαλιστήριο συμβόλαιο από τη χώρα προέλευσή σου μπορείς  να το κατατεθέσεις επίσημα μεταφρασμένο εφ' όσον παρέχει τις απαραίτητες καλύψεις. Υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης στις υπηρεσίες gov.gr πιστοποιημένων μεταφραστών που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών στο link: https://metafraseis.services.gov.gr/

5.(*) Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα (όπου αυτά απαιτούνται) ή βεβαίωση ότι έχεις γίνει αποδεκτός προς εγγραφή.

6. (*) Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτεις επαρκείς πόρους (συνυπολογιζόμενης της υποτροφίας) ήτοι 400 ευρώ μηνιαίως κατ’ ελάχιστον & υπεύθυνη δήλωση ότι το ποσό αυτό θα ανανεώνεται. Το ύψος των επαρκών πόρων αποδεικνύεται από λογαριασμό καταθέσεων, τραπεζικό έμβασμα, υποτροφία ή απόδειξη μισθοδοσίας σε περίπτωση που ασκείς μερική απασχόληση (κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής).

7. Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή, σε περίπτωση που είσαι ηλικίας κάτω των 18 ετών.

8. Βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του συγκεκριμένου προγράμματος

9. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας :

(α) (α) Μία (1) πρόσφατη, έγχρωμη φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου, διαστάσεων 4Χ6 εκ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή αρχείου .jpg αποθηκευμένο σε κινητό μέσο αποθήκευσης και σε ένα (1) αντίτυπο.

(β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (διαθέσιμο στο e-paravolo με κωδικό 2119).

(γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες).

10. Σε περίπτωση υποτροφίας, βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για τη χορήγηση υποτροφίας, καθώς και για τη διάρκεια του προγράμματος και της χορηγούμενης υποτροφίας.

11. Υπεύθυνη Δήλωση για αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής ισόχρονη με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών.

12. Αποδεικτικά έγγραφα διεύθυνσης κατοικίας για χωρική αρμοδιότητα:

• ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Οριστικοποιημένη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας με αποδοχή από τον μισθωτή.

• ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Δήλωση στοιχείων ακινήτων (E9) τρέχοντος έτους.

• ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ: Οριστικοποιημένη δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας του ατόμου που σε φιλοξενεί με αποδοχή από τον μισθωτή ή Δήλωση στοιχείων ακινήτων (E9) τρέχοντος έτους του ατόμου που σε φιλοξενεί σε ιδιόκτητη κατοικία και έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το ακίνητο αποτελεί τη μόνιμη κατοικία σου όπως λογαριασμούς ΔΕΚΟ, τηλεφωνίας, εκκαθαριστικό εφορίας, πάσης φύσεως έγγραφα δημόσιας αρχής.

Τα αρχεία με (*) είναι υποχρεωτικά για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής για σπουδές, ενδέχεται να ζητηθεί προσωπική συνέντευξη στο  Γραφείο Μετανάστευσης της περιοχής διαμονής καθώς και λήψη βιομετρικών στοιχείων και προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών.